Меню
Your Cart

Какво представляват двуезичните книги и как да ги четем?

Какво представляват двуезичните книги и как да ги четем?

Държали ли сте някога в ръцете си двуезична книга и знаете ли как тя може да ви е от полза? В двуезичните книги текстът на едната страница е на чужд език, а на срещуположната – на български. Текстът в тези книги е на два езика – езика на оригинала и езика на превода. Преводът е дословен. Този начин на четене помага за научаването на отделни думи, устойчиви изрази и подпомага пасивното изучаване на езика. Двуезичните книги се наричат билингуа. Така се наричат и хората, които владеят перфектно два езика. Думата „билингуа“ има латински произход и означава „надпис на два езика“. Принципът на двуезичните книги е основан именно на изписването на текста на два езика и е един от основните за изучаване на чужди езици. Той носи същото наименование – билингуа. Подобни текстове се наричат и успоредни. Изучаването на чужд език с помощта на успоредни текстове се смята за много ефективен метод, най-вече за обогатяването на речника.

Двуезични книги на издателство „Паритет“

Ако сте решили да изучавате руски език, художествената литература на оригиналния език би могла да ви е от огромна полза. Когато изучаваме някакъв чужд език, можем да използваме много помощници: филми, аудио записи, книги, сайтове. С филмите на английски език всичко горе-долу е ясно – можем да включим субтитрите и да се ориентираме по тях. За аудио записите има превод. Какво обаче да правим с книгите на любими автори, ако речниковият ни запас е малък, а искаме да четем на руски? Решението е в четенето на двуезични книги.

Предимствата на метода на успоредните текстове или как да четем двуезични книги?

Четенето на книги е най-ефективният начин за изучаване не само на чужд, но и на родния език. Четенето на руски книги в оригинал не може да се сравни с нищо, дори с потапянето в езиковата среда. Само от книгите може да научите различни цветисти изрази, да постигнете тънкостите в употребата на едни или други думи и да овладеете езиковата култура на изучавания език.

Методът на успоредното четене дава възможност за едновременно четене на оригинала и превода. Важно е обаче този процес да се възприема не толкова като обучение, а като четене за развлечение. Добре е първоначално да започнете с по-лесен текст, дори това да е литература за деца – произведения на класиците на руската литература. Те се отличават с познат и разбираем за всеки език.

Двуезичните книги може да се четат по два начина: първо да се чете руския текст и след него българския или обратното. Изборът зависи най-вече от това доколко владеете чуждия език или от това кой начин е по-удобен за Вас. С помощта на двуезичните книги много лесно всеки може да съпреживее историята или да влезе в роля, а това е от огромна полза за лесното запомняне на думи и изрази. Четенето по този начин се превръща в истинско забавление – увлекателно и вълнуващо.

Изучаването на чужд език по такъв начин няма нищо общо с изучаването на чужд език по учебник. Използвайки техниката „текст в реч“, можете лесно да запомните как се произнасят новите думи, а след четенето можете да използвате новите думи и граматиката, за да измисляте собствени изрази и фрази, които ще запомните по лесен и забавен начин.

Изучаването на един чужд език предполага общуване с хора, затова използвайте всяка възможност да се запознавате с хора, които също изучават руски език. Обсъждайте и споделяйте впечатления, любими цитати, дори може да четете по роли – всичко това само ще помогне за по-доброто разбиране на прочетеното и потапянето в автентичната езикова среда.

За по-доброто разбиране на чуждия език анализирайте по-дългите и сложни изречения, които четете. Това може да отнеме време, но ще ви е от голяма полза в бъдеще, когато се сблъскате със сложни граматически елементи и словосъчетания. Това е и начин да задълбочите вашите познания по съответния език.

Двуезичните книги предоставят пълна свобода за работа и разбиране, без строги правила. С тяхна помощ ще обогатите речниковия си запас и ще можете да „превключвате“ без никакви затруднения от български на руски език. С помощта на двуезичните книги всеки може да добие динамичен опит, при това по най-приятен и забавен начин. Вече няма да ви се налага да надничате в речника за всяка непозната дума, която срещате в текста, нито ще изпадате в паника при срещата си с всяка нова непозната дума.

Освен това, четенето на двуезични книги ще ви даде задълбочено разбиране на структурата на самите изречения в текста, защото един добър превод понякога може да съдържа повече значения и тълкувания, отколкото един обикновен урок по граматика. Този начин на четене ще обогати неусетно и трайно речниковия ви запас. Четенето на двуезични текстове ще ви помогне да влезете в ролята на „носител на езика“ и ще ви помогне да разбирате разликите между структурата на изреченията и текстовете на всеки един от използваните в книгата език.

Когато четете велики книги от руската класика, вие неусетно възприемате значението на написаното и то придобива ново измерение. Четенето на езика на оригинала е необходимо за един образован човек, особено ако Вашето ниво е над основното.

Четенето на двуезични книги е един от най-ефективните начини за разширяване на речниковия запас. Благодарение на контекста и повторенията, новите думи се запомнят много по-лесно. Някои изследвания показват, че четенето на двуезични книги активира областите на главния мозък, в резултат на което се улеснява изучаването на новия език.

Двуезичните книги са за търпеливите, за тези, които искат да научат руски език задълбочено и трайно, да го овладеят възможно най-добре, но да развиват и познанията си за българския език. Често тези книги заинтригуват читателите и те се връщат отново към тях, за да ги четат с удоволствие за втори, а често и за трети път, независимо на какъв език са.

Форматът и печатът на двуезичните книги е джобен, за повече удобство. Те могат да се носят навсякъде и да се четат във всеки удобен момент. Двуезичните книги на издателство Паритет са илюстрирани с красиви илюстрации от оригиналните издания.