Личността на Троцки е много по-малко известна от личността на Сталин. Лейба Бронщайн се родил на 26 октомври 1879 година в село Яновка, Херсонска област. Той бил петото дете в семейството на богатите земевладелци Давид и Анна Бронщайн. След като станал пълнолетен, той решително скъсал със старите си познанства и се захванал да прави революция. През 1896 – 1898 години водил активна агитация в южните губернии, заради което се озовал зад решетките. Отначало две години в Одеския затвор, последвала лека присъда – четири години заточение в Иркутск.
Революционният псевдоним Троцки се появил след първото му бягство от Сибир. Лев Давидович си извадил фалшив паспорт с фамилията Троцки с явна ирония, такава била фамилията на главния надзирател на одеския затвор, където лежал две години.

В Сибир активно пишел за революционния печат

 
Троцки. Снимка: https://zen.yandex.ru/
Троцки. Снимка: https://zen.yandex.ru/
Ръководството на РСДРП го забелязало и му помогнало да избяга от заточението във Виена, после в Лондон, където се запознава с Ленин, който го привлякъл да сътрудничи на партийното списание „Искра“.
След събитията през 1905 година Лейба се върнал в Петербург. Отново арест, съд и присъда за постоянно пребиваване в Сибир и отново бягство.
През 1908 – 1912 години издава във Виена вестник „Правда“.
През 1912 година болшевиките създали свой вестник със същото название, с което сериозно го обидили.
Със започването на Първата световна война, страхувайки се от екстрадиране в съюзната на Австро-Унгария Русия емигрирал по маршрута Цюрих – Париж – Ню Йорк.

След края на Февруарската революция играел една от главните роли в организацията на Октомврийската революция.
 

Троцки станал № 2 в партийната йерархияЗаемал е постовете председател на Петросовет, на петроградския Военнореволюционен комитет, Наркома на външните работи и т.н.
През 1922 година здравето на Ленин се влошило и след края на Гражданската война на преден план бил поставен въпросът за наследника на Ленин. В този период възникнали и основните разногласия между Сталин и Троцки.
 

Троцки вярвал в перманентна революция


Подкрепа на революционните настроения в целия свят. Един от основоположниците на тази концепция бил Ленин и докато бил жив, по този въпрос царял консенсус. Веднага след смъртта му Сталин издигнал концепцията за „етапите на революционния процес“, т.е. световната революция е важна, но първо трябва да се укрепят достиженията ѝ в отделната страна.
 

Как да се оформи новото държавно устройство?

 
Троцки. Снимка: РИА Новости https://zen.yandex.ru/
Троцки. Снимка: РИА Новости https://zen.yandex.ru/

Към края на Гражданската война Сталин предложил концепцията за автономността. Според неговия план Беларус, Украйна и Закавказието трябвало да влязат в състава на Русия с правата на субекти на федерацията като Башкирия, Татарстан и другите автономни републики. В този момент болестта на Ленин малко отстъпила и той влязъл в спор със Сталин. Ленин представил план за устройство на СССР като обединение на съюзните републики.
 

Милитаризация на икономиката и „свръхиндустрализация“


Създаването в СССР на икономика с основа военнопромишления комплекс (ВПК) и тежката промишленост е тежко наследство на сталинизма. Троцки бил идеолог на „военния комунизъм“. Той станал инициатор и ръководител на Първата трудова армия. Експериментът се оказал пълен провал, производителността на труда била много ниска. Троцки дори се обявил за всеобщо военизиране на промишлеността.
Съвременниците му казвали:

Троцки възнамерява не да демобилизира армията, а да милитаризира народното стопанство.

 
 Троцки в работния си кабинет в Кремъл. 1922 г.; Снимка: https://zen.yandex.ru/
Троцки в работния си кабинет в Кремъл. 1922 г.; Снимка: https://zen.yandex.ru/

Към 1925 година Троцки издигнал доктрината за „свръхиндустриализация“. Тъй като революцията се случила в аграрна Русия, трябвало да се пристъпи към ускорена индустриализация за сметка на селото. Сталин остро критикувал тази доктрина и подкрепял концепция на Бухарин за „врастването на селянина в социализма“.

 

Падение, изгнание и смърт

 
15 конгрес на ВКП (б). Сталин, Троцки и Бухарин. Декември 1927 г. Снимка: https://zen.yandex.ru/
15 конгрес на ВКП (б). Сталин, Троцки и Бухарин. Декември 1927 г. Снимка: https://zen.yandex.ru/

Към 1926 година съмишлениците на Сталин заели всички главни постове в партията, а опозиционерите загубили реалната власт. Троцки запазва само членството си в ЦК и дори в Политбюро. През 1929 година бил изгонен от СССР (с парахода „Илич“ бил изведен до територията на Турция), а през 1932 година бил лишен от съветско гражданство. Троцки успял да изнесе архива си, за което Сталин много съжалявал.
 

Зад граница Троцки продължавал борбата със Сталин


През 1936 година той издал книгата „Предадената революция“, а през 1938-ма провъзгласил създаването на четвъртия Интернационал. Това дразнело Сталин. През 30-те години агентурата на Главното политическо управление се опитвала да открадне архива му (почти 30 кутии с документи) или поне една част, а през март 1931 година част от документите изгоряла при съмнителен пожар. Троцки бродел из Европа (Турция – Франция – Норвегия), през 1936 година се установил в Мексико.
 

Първото покушение


През май 1940 година група нападатели, ръководена от мексиканския художник Сикейрос, нахлува в стаята на Троцки. Те изстреляли всички куршуми и изчезнали, но Троцки не пострадал. Той се бил скрил под леглото заедно с жена си и внука си.
 


Убийството на Троцки


Но на 20 август 1940 година испанският комунист и агент на НКВД Рамон Меркадер, който се бил внедрил в обкръжението му, го ударил смъртоносно с пикел. Меркадер отишъл при Троцки да му покаже свой ръкопис. Троцки започнал да го чете, Меркадер издебнал удобен момент и му нанесъл удар с пикела, който носел под палтото си. На 21 август Троцки починал.

***
Снимките на Троцки и Сталин били забранени. Документалистите особено внимателно подбирали снимките на Сталин със съпартийците му от 1935 до 1939 г.
***
След победата на революцията в Русия около Троцки бил създаден героичен ореол на „вожд на победоносната Червена армия“. В негова чест бил наречен кораб и брониран влак, а през 1923 година град Гатчина бил преименуван на Троцки.
***
Разказват, че през първите седмици на революцията Сталин обичал да се появява на заседанията и приемите в Смолни неочаквано от страничните или задните врати.

– Защо правите това?
– За да се боят повече, – отговорил той.

***
В средата на 20-те години Сталин прочел във вестника за отравянето на един от лидерите на опозицията в Персия.

– Виждаш ли, – казал той на Ворошилов, – как решават въпроса с опозицията.

***
В средата на 1934 година на съвещание по селскостопанските въпроси Сталин казал:

– Вие ратувате за колхозите. Но ако колхозниците живеят твърде добре, те няма да искат да напускат селата. Кой тогава ще строи нашата индустрия, ще добива въглища и ще сече дърва?

***
На една вечеринка през втората половина на 30-те години Сталин попитал:

– Кое е висшето наслаждение за мъжа?  Отговорили различно: жените, работата, ползата за Отечеството.
Сталин казал:
– Висшето наслаждение за мъжа е да размаже врага, а после да изпие чаша хубаво грузинско вино!

***

Любимият въпрос на Сталин: „Не може ли тях малко да ги арестувате?“

***
Говорейки на ХVІІІ конгрес, Сталин казал:

„На ХVІ и ХVІІ конгреси ние бяхме опозиция, а сега няма и кого да доубиваме!“

Смях в залата.
***
Херцен казвал за Николай І: „Чингисхан с телеграф“. Троцки, перифразирайки Херцен, наричал главния си противник Сталин „Чингисхан с телефон“.
***
В книгата си „Сталин“ Троцки с факти и пяна на устата доказвал, че Сталин няма никакво значително участие нито в Октомврийския преврат, нито в Гражданската война. Но Сталин владеел в съвършенство майсторството незабелязано да превръща реалната история във виртуална. Отначало ролята и заслугите на противника се признавали безусловно (като в случая с Троцки). После действията му се противопоставяли на действията на ЦК на партията. По-нататък самотникът-отцепник бил изолиран. А всичко завършвало с клевети по адрес на всички му другари. В резултат на почетния пиедестал оставал само Сталин.
 
Троцки на Червения площад. Снимка: https://foto-history.livejournal.
Троцки на Червения площад. Снимка: https://foto-history.livejournal.


***
По време на Гражданската война от платформата на влака Троцки произнасял своите пламенни речи, разказвайки на полуграмотните червеноармейци за величието на световната революция. Там той награждавал героите с почетно оръжие. Но тежко на командирите и бойците, проявили страхливост. В полковете, напуснали окопите, разстрелвали всеки десети. После тази практика възприеме Сталин, подписвайки в началото на Втората световна война знаменитата си заповед № 227 „Нито крачка назад!“
 
Сталин със съратници. Снимка: https://zen.yandex.ru/
Сталин със съратници. Снимка: https://zen.yandex.ru/


***
Смъртта на Ленин заварила Троцки на почивка в Сухуми. По телеграфа той попитал за датата на погребението. Сталин го убедил да продължи лечението си. Погребението на Ленин се състояло един ден по-рано от определената дата. Отсъствието на Троцки от траурната церемония силно намалили шансовете му да стане „наследник“.
Затова пък Сталин се оказал централна фигура по време на прощаването с вожда, с което се поставило началото на многогодишната традиция на съветската номенклатура: който е пръв до гроба, той е следващият във властта.
***
През 1924 година Троцки написал статията „Уроците на Октомври“, в която разкривал механизмите на Октомврийския преврат, разпределяйки ролите на принципа: Ленин – извън конкурса, аз – най-заслужилият, Зиновиев и Каменев – страхливци, Сталин – изобщо никой. Желаейки да засили ефекта, Троцки използвал в статията някои тезиси от ленинското завещание. Това било фатална грешка. Заради личните си цели Троцки нарушил заговора за партийно мълчание (завещанието на Ленин не било публикувано) и срещу него се опълчила цялата съветска върхушка.
***
Всеки, който бил по някакъв начин свързан с Троцки, бил арестуван и унищожен. Малката му дъщеря, уволнена от работа и лишена от средства за съществуване, умряла от туберкулоза по време на заточението си в Алма Ата. По-голямата му дъщеря завършила живота си със самоубийство в Германия, където била изселена от СССР. Сестрата на Троцки Олга била арестувана и изпратена в лагер. По-малкият му син Сергей отказал да напусне родината заедно с баща си и бил заточен в Красноярския край, след което последвало обвинение в отравяне на работниците и като следствие – гибел в лагера. През 1938 година в една парижка клиника при загадъчни обстоятелства умрял големият син на Троцки – Лев, който бил един от най-активните и верни помощници на баща си.